Klasuur

In de eerste graad kiezen we ervoor om in de lessentabellen één klasuur op te nemen. Sinds twee jaar gaat het klasuur tweewekelijks door, twee lesuren na elkaar, op vrijdagnamiddag. Het klasuur wordt afgewisseld met het talentuur.
De klasuren worden in de eerste plaats ingevuld door de klastitularissen, die ook met elkaar overleggen en afspraken maken over de invulling van de klasuren.

Invulling
Er wordt gewerkt op drie domeinen: leren leven, leren leren en leren kiezen. Die drie domeinen komen niet alleen aan bod in de klasuren, maar vinden ook in de andere lessen hun plaats. Want een school draag je samen, met z’n allen. Daarom proberen we een deel van de begeleidingstaken te spreiden met het principe van titularissen en co-titularissen.