Tweedaagse eerstejaars

Elk jaar opnieuw besteden we veel zorg aan het onthaal, de opvang en de begeleiding van onze eerstejaars omdat we maar al te goed beseffen dat mensen beter functioneren wanneer ze zich goed voelen in hun vel en bij de mensen rondom hen.

We plannen al jaren verschillende activiteiten om aan dat welbevinden van onze eerstejaars te werken. Na de eerste weken in het secundair trekken we er dit jaar opnieuw twee dagen op uit met onze leerlingen. We maken zo even een tussenstop en kijken samen met hen hoe het allemaal loopt en wat er misschien beter kan. We vinden dit heel erg waardevol.

Afspraken
Op de tweedaagse leven we met zo’n 140 mensen twee dagen samen. Om ervoor te zorgen dat iedereen het er naar z’n zin heeft, vinden we het belangrijk dat we op voorhand een aantal afspraken maken.

  1. We verwachten van de leerlingen een respectvolle houding t.o.v. hun medeleerlingen, de leerkrachten, alle externe medewerkers en de mensen van de Karmel.
  2. Dit is geen reisje of een weekendje. Het blijven twee schooldagen, dus het schoolreglement geldt ook daar.
  3. Om optimaal te kunnen profiteren van de tijd die de leerlingen met hun klasgenoten en de andere eerstejaars doorbrengen, hebben we ook beslist dat de leerlingen hun gsm moeten thuis laten. U kunt ons in noodgevallen altijd contacteren op het telefoonnummer van de Karmel zelf (zie volgende bladzijde).
  4. Om te vermijden dat leerlingen waardevolle spullen verliezen, vragen we ook om die thuis te laten: mp3-spelers, videospelletjes, fototoestellen … blijven thuis.

U kunt ons – in dringende gevallen – altijd bereiken op het telefoonnummer van De Karmel.

De Karmel
Torhoutsesteenweg 406
8200 Brugge
050 38 04 84

Prijs
We kunnen de tweedaagse niet gratis aanbieden. Maar we vinden het wel heel belangrijk dat de prijs voor geen enkele leerling een probleem is en dat élke leerling mee kan!

De prijs per leerling bedraagt € 65 (voor maaltijden, vervoer, materiaal, verblijf …).
 Maar om de tweedaagse voor iedereen betaalbaar te houden, laten we de prijs schommelen tussen € 55 en € 75. U bepaalt zelf welk bedrag daartussen haalbaar is voor u, want u kent uw financiële draagkracht het best.
Betalen doet u door het gepaste bedrag te storten op de rekening van de school, met vermelding van ‘Tweedaagse + de naam van uw zoon/dochter’. BE67 4727 0974 0187.
Om de kosten die deze septembermaand met zich meebrengt wat te spreiden, bieden we u ook de mogelijkheid om pas in oktober te betalen (voor 16 oktober).

Inwoners van Blankenberge* kunnen de tweedaagse betalen met onderwijscheques. Die kan u kopen op de sociale dienst van de gemeente. Per cheque van € 10 betaalt u slechts € 2. De onderwijscheques geeft u af aan mevrouw Tribak (lokaal A102).

U kan ook bij verschillende ziekenfondsen terecht voor een (gedeeltelijke) terugbetaling van het inschrijvingsgeld. Informeer u bij uw ziekenfonds. Wij zijn zeker bereid om hiervoor de nodige papieren te tekenen (voor 16 oktober!).

Mocht er toch nog een probleem zijn, dan mag u altijd contact opnemen met de directeur, de heer Rudi Boydens (rudi.boydens@sjsp.be of 050 41 79 91), met de verantwoordelijke van het economaat mevr. Tribak (assia.tribak@sjsp.be) of met de klastitularis van uw zoon / dochter.

* De voorwaarden waaraan u moet voldoen, kunt u nalezen op deze pagina.

Inschrijven

Iedereen wordt natuurlijk op deze tweedaagse verwacht. Om alle nodige informatie te verzamelen, moet je via deze link wel nog even ‘inschrijven’. Doe dat voor 3 september, zo hebben wij alle informatie op tijd.

Vervoer (vertrek en terugkeer)

Op donderdag spreken we af tussen 8.30 u. en 8.35 u. op het grasplein voor de Sint-Antoniuskerk (het ‘klein kerkje’ aan het station). Dan hebben we voldoende tijd om al jullie valiesjes in de bussen te laden. Daarna rijden wij samen met de bus naar Brugge.

Op vrijdag (16.30 u.) hebben we heel wat ouders nodig die hun zoon/dochter komen oppikken in Brugge en die tegelijkertijd een aantal leerlingen willen meenemen die geen vervoer hebben.
Plaats van afspraak: parking Witte Molenstraat (niet aan de Karmel zelf!). Let op: er zijn twee parkings. De wegbeschrijving naar de juiste vind je hier.

We willen het aantal auto’s tot een minimum beperken, dus daarom vragen we iedereen die kàn rijden om ook aan te geven hoeveel kinderen je nog kunt meenemen (naar dezelfde gemeente als waar je zelf woont natuurlijk). Op basis van die informatie maken we een regeling op en zo hebben alle kinderen vervoer naar huis. Mensen die andere leerlingen meenemen, zetten die bij hen thuis af, niet aan school!

We zouden die lijst graag kunnen meegeven in de week van 20 september, dus hoe sneller we de info hebben, hoe beter!

Hulp gevraagd

We hebben ouders nodig die op donderdag en/of op vrijdag kunnen helpen achter de schermen: eten opwarmen, de refter klaarzetten, helpen bij het opkuisen … Het meeste werk is voor, tijdens en na de maaltijden. Op vrijdagnamiddag schakelen we de ouders ook in om te helpen poetsen, zodat de klastitularissen bij hun klas kunnen blijven. Op de momenten tussen de maaltijden (donderdagnamiddag en vrijdagvoormiddag dus) kunt u gerust ter plekke blijven en ervan profiteren om kennis te maken met de andere ouders en om een praatje te slaan …

Hier vind je de wegbeschrijving naar de Karmel. Er gaan al mensen mee die er de voorbije jaren bij waren en die dus weten wat er moet gebeuren. Wilt u aansluiten, vul dat dan in op het inschrijvingsformulier (via ‘Inschrijven’). Het weekend voor de tweedaagse mag je van mevr. Van Damme een mailtje verwachten met info.

De Karmel
Torhoutsesteenweg 406
8200 Brugge
050 38 04 84

Materiaal (bagage)
In dit document vind je de materiaallijst die je kunt gebruiken om je bagage te maken. Let op: we zijn maar twee dagen weg!