Leren kiezen

Een studiekeuze maken is niet eenvoudig. We zijn ervan overtuigd dat je pas echt een goeie studiekeuze kunt maken als je goed weet wat je eigen talenten en interesses zijn én als je een goed beeld hebt van wat de verschillende studierichtingen inhouden.

Daarom kiezen wij er heel bewust voor om de échte studiekeuze uit te stellen tot aan het einde van de eerste graad. Dat geeft ons en de leerlingen de tijd om twee schooljaren lang voor te bereiden op die keuze.

Aan het einde van de eerste graad hebben leerlingen en ouders zo een beeld van de verschillende studiedomeinen en -richtingen en weten ze wat de leerling het meeste boeit, interesseert.
Leerkrachten weten waar de leerling goed in is, wat hem/haar boeit of interesseert, of de leerling de basis van elk vak voldoende beheerst.

Op die manier kunnen we op het einde van het tweede jaar een positief advies uitspreken en kan de leerling een positieve studiekeuze maken.