Starten in het eerste jaar

Bij ons krijg je de tijd om te groeien naar de studiekeuze voor een richting die je echt boeit en die in je mogelijkheden ligt.

We zijn er bovendien van overtuigd dat jij en vele leeftijdsgenoten nog niet (goed) weten wat ze later willen. We houden je toekomst daarom – zo veel als mogelijk – open. Om je keuzebekwaam te maken, begeleiden we je doorheen je twee jaren in de middenschool.

Sedert 2014 is ons studieaanbod vernieuwd. In de A-stroom bieden we sindsdien geen vijf keuzes meer aan, maar slechts twee. Bepalende studiekeuzes stellen we zo uit tot op het einde van de eerste graad. Zo krijg je meer en nieuwe vakken in het secundair onderwijs (bv. aardrijkskunde, geschiedenis, natuurwetenschappen, techniek …) en gaan we dieper in op wat je al kan.

We maken voor het keuzegedeelte werk van ontdekken en proeven van alles wat zich aandient in de tweede graad.

A-stroom

De ene van de twee keuzes in de A-stroom is in twee betekenissen ‘klassiek’, d.w.z.: een ‘bekende’ keuze en je studeert er klassieke talen, hoofdzakelijk Latijn.

De andere van de twee keuzes in de A-stroom is ‘verkennend’. Zoals het woord omschrijft: je verkent om de 10 weken een ander interesseveld via projectwerk waar je onderzoeksvragen in groepjes leert oplossen. Dit zijn de interessevelden:

  1. economie, welzijn en maatschappij
  2. taal en cultuur
  3. wetenschappen en techniek (STEM)
  4. Kunst en creatie

Kunst en creatie komt in alle projecten aan bod.

B-stroom

De B-stroom heeft een heel eigen programma en een specifieke manier van werken. De aanpak is nog meer op maat van het kind. In onze B-stroom werken we vaak samen, met leerkrachten en leerlingen van 1B en 2B samen. In het ruimste klaslokaal van de school!

De keuze ‘concreet’ hebben we 1B en 2B genoemd omdat we alles net iets concreter benaderen dan in de A-stroom.

Talentuur

Alle kinderen van onze middenschool – ongeacht de leeftijd of het jaar waarin ze zitten – hebben om de veertien dagen op vrijdagnamiddag een talentuur. Zo ontdek je uit meer dan 20 keuzes wat je later zeker wil kiezen, of juist niet …

Meer info over dat talentuur vind je hier.