Overgang naar de tweede graad

Aan het einde van de eerste graad zal elke leerling een studiekeuze maken. We begeleiden de leerlingen hierin samen met het CLB en we starten daar al mee in het eerste jaar.

In het begin van het eerste jaar ontvangt elke leerling het werkboek ‘Leren kiezen’. Het bevat heel wat opdrachten die de leerlingen in de loop van de eerste graad maken. Heel vaak gebeurt dit tijdens de klasuren, onder begeleiding van de klastitularissen.
De leerlingen krijgen zo een goed zicht op de keuzemogelijkheden in de tweede graag én op hun eigen interesses en talenten.

Onze CLB-medewerkster geeft een klassikale infoles over ‘de structuur van het secundair onderwijs en de studiekeuzemogelijkheden in de tweede en derde graad’. Informatie is ook te raadplegen op www.onderwijskiezer.be.

Evaluatienamiddagen

Naast de klassieke oudercontacten op het einde van elk trimester, organiseren we voor alle leerlingen van de eerste graad na de kerstvakantie en na de paasvakantie een ‘leerlingencontact’. Elke leerling heeft op die namiddag een individueel gesprek met zijn of haar titlaris. Er wordt teruggeblikt op het vorige trimester, op de afspraken die tijdens het oudercontact werden gemaakt en er worden doelen gesteld voor het volgende trimester. De leerlingen maken telkens een neerslag van dat gesprek in hun boekje Leren Kiezen.

Studierichtingencarrousel (2de jaar)

Tijdens de evaluatienamiddag van januari vindt er voor de leerlingen van het tweede jaar ook een studierichtingencarrousel plaats.

Onder begeleiding van leerkrachten of directies van de derde graad secundair onderwijs stellen leerlingen van het laatste jaar secundair onderwijs de studierichting van de tweede graad – en de vervolgmogelijkheden in de derde graad – voor. Ook studierichtingen uit OLVTD Zeebrugge/Heist worden er voorgesteld.

Op die manier krijgen de leerlingen een duidelijk beeld van de studierichtingen. Ze maken hiervan ook een verslag in hun boekje ‘Leren Kiezen’ en gaan hierover in gesprek met hun titularis.

Voorlopige adviezen (2de jaar)

Voor de examens van het tweede trimester bespreken de leerlingen van het 2de jaar al hun keuze voor het 3de jaar met hun klastitularis. Die info wordt tijdens de klassenraden besproken met de leerkrachten die aan die leerling les geven en op het oudercontact dat er op volgt, bespreekt de klastitularis een voorlopig advies met de ouders en de leerling.

Infoavond overgang 2 naar 3

Elk jaar wordt een infoavond ‘Op stap naar de 2de graad’ voor de leerlingen en ouders gepland. De leerkrachten en directies van de 2de graad zijn dan aanwezig om verdere informatie te geven.

De leerlingen en ouders krijgen alle info over de datum en de plaats van deze avond via een brief.

Onze CLB-medewerker begeleidt studiekeuzes

Leerlingen of ouders met specifieke keuzeproblemen of -vragen kunnen gedurende het hele schooljaar op school of bij het CLB terecht voor een individueel gesprek of verdere kortdurende, individuele begeleiding van hun keuzetraject.