Leren leren

Elk kind is anders. Gelukkig maar!

Verschillen tussen leerlingen zijn eerder regel dan uitzondering. Om positief te kunnen omgaan met verschillen is onze kijk op leren belangrijk. We gaan er daarbij van uit dat leerlingen geen vaten zijn die we moeten vullen met kennis.

Bovendien worden we dagelijks meer dan ooit overstelpt met informatie. Het onderwijs past zich aan en leert leerlingen om hun weg te vinden in die informatiestroom. We leren hen de juiste strategieën aan, oefenen vaardigheden in, geven hen referentiekaders en instrumenten om hun weg te leren vinden in de informatiestroom.

Onze school heeft een lange traditie in het aanbieden van aangepaste werkvormen die elke leerling op zijn niveau uitdagen. We organiseren al bijna twintig vormen van begeleid zelfstandig leren en daar gaan we onverminderd mee door. De iPad is bovendien een geschikt middel om persoonsgericht onderwijs te kunnen aanbieden.

Verschillen in aanleg, talent, tempo, interesse en niveau beschouwen we als kansen om tot leren te komen. De lat leggen we voor iedereen net hoog genoeg. Daar zien we op toe in onze lesactiviteiten, bij de evaluatie en bij het geven van feedback. Met regelmaat laten we zien en horen in welke mate de leerlingen de leerdoelen behaald hebben.

Op de website www.jopie.be/lerenleren verzamelen we heel wat informatie m.b.t. de verschillende vakken in de eerste graad, de gebruikte apps en een berg leren-lerentips. Die informatie wordt natuurlijk in de eerste plaats door de vakleerkrachten tijdens de lessen aangereikt, maar de verzameling op de site biedt ouders en leerlingen de kans om alles nog eens na te lezen.