Begeleid Zelfstandig Leren

Onderzoek wijst uit dat wat je zelf ontdekt, onderzoekt, leert, toepast, uitlegt … dat je dat ook beter onthoudt en beheerst. Daar zetten de leerkrachten op in tijdens de lessen, maar daar wordt extra de nadruk op gelegd tijdens BZL.

Bijna twintig jaar geleden startte onze school daarom met BZL, Begeleid Zelfstandig Leren. Deze werkvorm werd in de voorbije jaren al op verschillende manieren ingevuld en georganiseerd, vooral voor de vakken Frans, Nederlands en wiskunde.

Tijdens het BZL blikken leerlingen uit 1A en 2A verkennend en uit 1B en 2B terug op de voorbije week of een voorbije periode. Zij proberen op een begeleide, maar toch zelfstandige basis te reflecteren op de leerstof van de verschillende vakken. De leerlingen gaan ook na of ze de leerstof onder de knie hebben. Hiervoor worden toetsen en taken er nog eens bijgehaald en verbeterd of er worden extra oefeningen gemaakt.
Het is niet de bedoeling dat ze hun huiswerk maken of een geplande toets voorbereiden. Dat gebeurt in de avondstudie of thuis. Tijdens het BZL-moment hebben de leerlingen ook extra aandacht voor orde en structuur. Je locker, je boekentas, je vervoersmap, een cursus, je PDF expert … opruimen, zijn tijdens het BZL-moment mogelijkheden om weer zicht te krijgen op het werken binnen en buiten de school.

Heel wat andere scholen komen regelmatig bij ons inspiratie halen om een dergelijke manier van werken en leren ook bij hen op te starten.

Bewaren

Uitdagen en remediëren

In het BZL-uren gaan we – nog meer dan in de ‘gewone’ lessen – aan de slag met de verschillen tussen leerlingen.

Naast het remediërend karakter van BZL is er ook plaats voor uitdagingen. Dit schooljaar starten we het ‘plusproject’ op. Hierin zoeken we samen met ouders en leerlingen naar een antwoord op de vraag hoe leerlingen zichzelf kunnen uitdagen wanneer ze de alle leerstof vaak op een kortere tijd onder de knie hebben.