Examenstudie
Tijdens de examens zijn de leerlingen elke namiddag vrij om te studeren. Dat kan thuis of op school. In de namiddagstudie wordt gestudeerd onder begeleiding van een vaste ploeg leerkrachten.
De studie gaat elke dag door (ook op woensdag) van 13.15 u. tot 16.00 u.
Leerlingen kunnen ’s middags op school eten. Op woensdag moeten ze hun eigen boterhammen meebrengen, want dan worden er geen warme maaltijden of broodjes bereid.

Voor die studie maken we wel een aantal duidelijke afspraken. Die vind je hieronder.

Wat verwachten we van leerlingen die naar de studie komen?
Wanneer leerlingen zich inschrijven voor de studie betekent dit dat ze ook élke namiddag verwacht worden. Bij het studeren is routine nu eenmaal erg belangrijk.
De leerlingen brengen al het materiaal mee dat ze nodig hebben om te studeren:

  • werkboek en / of werkblaadjes
  • een voldoende opgeladen iPad met daarop alle nodige studiemateriaal
  • alle taken en toetsen
  • kladschrift waarin alle voorbereidingen, samenvattingen … gemaakt worden

Tijdens de studie mogen de leerlingen geen materiaal aan medeleerlingen vragen en krijgen ze geen toestemming om naar de klas of hun locker te gaan. Ze zorgen er dus voor dat ze alles aan het begin van de studie bij zich hebben.
In de weken voor de examens moeten ze zich al voorbereiden door ervoor te zorgen dat alle cursussen in orde zijn en dat ze goed weten wat ze moeten kennen / kunnen voor elk vak. Het kan niet dat ze in de namiddag voor het examen ontdekken dat er bijvoorbeeld nog een stuk cursus ontbreekt.
Om 16.00 u. eindigt de studie. ’s Avonds wordt er best nog eens herhaald. Hoe vaker leerstof herhaald wordt, hoe beter de leerlingen die zullen beheersen.

Wat bieden we aan?
We bewaken de rust en de orde in de studieruimte.
Het studeerwerk wordt door de leerlingen gedaan. We kunnen niet in hun plaats studeren. Samenvattingen maken, woordjes en definities memoriseren, controleren of ze de leerstof beheersen, oefeningen en toetsen opnieuw maken … Dat zijn zaken die de leerlingen zelf moeten doen. Wij zien erop toe dat dit ook gebeurt.

We voorzien een aantal momenten waarop leerlingen nog vragen kunnen stellen; aan elkaar en aan de leerkrachten. Let wel op: de studie is geen bijles. Als leerlingen inhouden niet begrijpen of vaardigheden niet beheersen, moeten ze hierover in de weken voor het examen aan hun leerkracht uitleg gevraagd hebben!

We communiceren met de ouders als we merken dat het studeren niet vlot verloopt of als een leerling zich niet op z’n studies toelegt.

Wat kan niet?

Net zoals tijdens de lessen, is het niet toegestaan om te mailen, om berichten te sturen, om muziek te beluisteren of om spelletjes te spelen … De begeleidende leerkrachten kunnen ten allen tijde controleren met welke apps een leerling aan het werk is.
Leerlingen die zich niet aan de afspraken houden, kunnen de begeleide studie ontzegd worden. Ouders worden ook op de hoogte gebracht wanneer leerlingen zaken doen die hun studiewerk hinderen.