Avondstudie

De avondstudie van de eerste graad gaat door in de studiezaal, van 16.10 u. tot 17.10 u., onder begeleiding van leerkrachten, die de leerlingen ondersteunen bij het (leren) leren.

Alle leerlingen kunnen begeleide avondstudie volgen op maandag, dinsdag en/of donderdag.

INSCHRIJVEN

Inschrijven kan op vier momenten tijdens het schooljaar: bij de start van het schooljaar, na de herfstvakantie, voor de kerstvakantie en voor de paasvakantie. Elke ouder ontvangt op die momenten een Smartschoolbericht met een uitnodiging om in te schrijven. Inschrijven gebeurt voor de volledige volgende periode. Later inschrijven of vroegtijdig uitschrijven is niet mogelijk, tenzij anders geadviseerd door de klassenraad. De brief met de uitnodiging is ook steeds te vinden op Smartschool bij Intradesk > brieven  > 2023-2024. Als je het inschrijvingsformulier hebt ingevuld, krijg je daar ook steeds een bevestiging van in je mailbox.

Wat verwachten we van leerlingen die naar de studie komen?
Wanneer leerlingen zich inschrijven voor de studie betekent dit dat ze ook elke avond (met uitzondering van de avond waarop ze een 8ste uur hebben) verwacht worden. Bij het studeren is routine nu eenmaal erg belangrijk.
Omdat een rustige sfeer in de studieruimte en regelmaat tijdens het studeren belangrijk zijn, kan je de avondstudie niet voor 17.10 u. verlaten. Wij dringen er op aan dat indien je de studie toch – om gegronde redenen – vroegtijdig dient te verlaten er vooraf een schriftelijke wettiging aan de begeleiders wordt bezorgd.

De leerlingen brengen al het materiaal mee dat ze nodig hebben om te studeren:

  • werkboek en / of werkblaadjes
  • een voldoende opgeladen iPad met daarop alle nodige studiemateriaal
  • alle taken en toetsen
  • kladschrift waarin alle voorbereidingen, samenvattingen … gemaakt worden

Tijdens de studie mogen de leerlingen geen materiaal aan medeleerlingen vragen en krijgen ze geen toestemming om naar de klas of hun locker te gaan. Ze zorgen er dus voor dat ze alles aan het begin van de studie bij zich hebben.
Om 17.10 u. eindigt de studie. ’s Avonds wordt er best nog eens herhaald. Hoe vaker leerstof herhaald wordt, hoe beter de leerlingen die zullen beheersen.

Wat bieden we aan?

We bewaken de rust en de orde in de studieruimte. Het studeerwerk wordt door de leerlingen gedaan. We kunnen niet in hun plaats studeren. Samenvattingen maken, woordjes en definities memoriseren, controleren of ze de leerstof beheersen, oefeningen en toetsen opnieuw maken … Dat zijn zaken die de leerlingen zelf moeten doen. Wij zien erop toe dat dit ook gebeurt.

Via het inschrijvingsformulier kan elke ouder ook aangeven of de leerling extra ondersteuning nodig heeft voor planning en organisatie, concentratie, wiskunde, wetenschappen of talen. Op basis daarvan worden plaatsen gegeven in de studieruimte en krijgen de leerlingen heel concrete tips om aan de slag te gaan. De begeleidende leerkrachten gaan na of de leerling met die tips aan de slag gaat en eventueel nog extra hulp nodig heeft. Let wel: de ondersteuning die we bieden is geen bijles, maar zijn eerder tools om meer zelfredzaam te worden in het leren.

Een leerling kan er ook voor kiezen om zelfstandig z’n werk te plannen en uit te voeren.

We communiceren met de ouders als we merken dat het studeren niet vlot verloopt of als een leerling zich niet op z’n studies toelegt.

Wat kan niet?

Net zoals tijdens de lessen, is het niet toegestaan om te mailen, om berichten te sturen, om muziek te beluisteren of om spelletjes te spelen … De begeleidende leerkrachten kunnen ten allen tijde controleren met welke apps een leerling aan het werk is.
Het berichtencentrum staat uit. De functie ‘niet storen’ staat aan.
Leerlingen die zich niet aan de afspraken houden, kunnen de begeleide studie ontzegd worden. Ouders worden ook op de hoogte gebracht wanneer leerlingen zaken doen die hun studiewerk hinderen.

En in de 2de en 3de graad?

Leerlingen van de tweede en de derde graad aso en tso kunnen ook studieondersteuning op maat krijgen in het project Zorg2/Zorg3, van 16.10 u. tot 17.10 u.

De leerlingen van de richtingen arbeidsmarktfinaliteit komen samen in het huiswerkklasje, van 16.10 u. tot 17.10 u.