Leren leren & leren leven

Als je bij ons op school komt, is het goed dat je onze visie op onderwijs en opvoeding kent. Vanzelfsprekend staan wij in voor je opleiding.

We geloven in de kracht van onderwijs en opvoeding. Met bezieling zetten wij ons in om je te helpen bij de ontwikkeling van je mogelijkheden en je persoonlijke vorming.

Leren uit je fouten

Soms loopt het leren wat minder vlot. Wij geloven dat een tegenslag kansen biedt en daarom zullen betrokken leraren en opvoeders je helpen om bij te sturen. Van begeleid zelfstandig werken willen we je brengen naar zelfverantwoordelijk leren.

Leren van en aan elkaar

We willen in onze school ruimte maken voor je eigen creativiteit en verbeelding. Schepping betekent emancipatie, je eigen oordeel leren vormen en keuzes maken. Je persoonlijke ontwikkeling ontstaat door interactie met anderen.
Kunnen samenwerken is verrijkend. Je ontmoet de andere vanuit een eerbied voor het anders zijn, vanuit het besef dat iedere opinie slechts een perspectief is.

Leren binnen & buiten de school

Leren kan trouwens best aangenaam zijn. Vooral als je kan vertrekken van een krachtige leeromgeving die aansluit bij jouw leefwereld en die oog heeft voor de noden van de samenleving. Via klassieke en moderne media ontwikkel je kennis, vaardigheden en attitudes voor je verdere studies of je werkomgeving. Contacten met mensen of bedrijven buiten de school helpen je hierbij.

Levenslang leren

Uiteraard stopt het leren niet bij het behalen van je diploma. De samenleving verwacht van jou dat je constant blijft leren om nieuwe uitdagingen te kunnen aangaan. We willen je graag helpen om een bewuste volwassene te worden, die durft opkomen voor een samenleving, waar mensen zich goed voelen dankzij de inzet van allen. Die christelijke solidariteit beperkt zich niet tot de grote wereld, maar richt zich ook tot de mensen met wie je iedere dag omgaat. We hopen dat je achter het leven van elke dag de diepere levensvragen leert aanvoelen en dat je leert van mensen te houden.