Open-minded
Onze school is open-minded. Leren gebeurt niet enkel binnen, maar ook buiten de schoolmuren. Jongeren ervaren het leren pas als uitdagend als er interactie komt tussen wat in de realiteit gebeurt en wat binnen de klasmuren verkend of verdiept kan worden. Op zulke ogenblikken komt er een antwoord op ‘waarom moeten we dat kennen’.
Innovatief

Onze school is gekend tot ver buiten Vlaanderen voor haar innovatieve karakter. Bij ons ligt de bakermat van begeleid zelfstandig leren, de verkennende projecten, talenturen, de vrije ruimte en werkplekleren. Met het invoeren van de iPad in 2012 waren we de eerste school in Vlaanderen die de tablet als een-op-eenonderwijsmiddel ingezet heeft. We voeren innovatie in omdat we onze jongeren willen laten afstuderen met de skills voor de toekomst van morgen.

Een brede eerste graad en een bovenbouw met 3 finaliteiten, 4 domeinen én Se-n-Se op één campus

Elke school heeft een eigen cultuur, een eigen karakter. Diverse factoren bepalen die eigenheid. Een bijzonder belangrijk aspect van de eigenheid van onze school is een heel bewuste keuze voor een brede eerste graad en een bovenbouw met drie finaliteiten, 4 domeinen én Se-n-Se. Heel wat leerkrachten geven les in minstens twee onderwijsvormen.

Het gebouwenpark maakt geen enkel onderscheid tussen de graden en onderwijsvormen. Uiteraard zijn er activiteiten die aansluiten bij de specifieke inhoud van een bepaalde studierichting, maar waar enigszins mogelijk worden (buitenschoolse) activiteiten georganiseerd voor alle onderwijsvormen samen: tweedaagse eerstejaars, verkennende projecten, talenturen, meerdaagse excursies (Berlijn, Parijs, Rome) en reizen (Oostenrijk), dag van de geschiedenis, sportdag, museumbezoek, politiek debat, proclamatie voor alle laatstejaars …

Op die manier willen wij bijdragen aan een samenleving waar wederzijds respect én begrip de bovenhand voeren.

Dialoogschool
Onze school maakt deel uit van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Vanuit onze eigen christelijke identiteit gaan we in dialoog met jongeren die een andere religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond hebben. Op deze wijze willen we jongeren weerbaar maken in een verdraagzame interculturele samenleving.