iPadproject

Het digitale tijdperk zit in een nooit geziene stroomversnelling. Kinderen worden geboren als ‘digital natives’ en leren vrijwel natuurlijk omgaan met tablets, smartphones en apps. Als gevolg daarvan ontstaat ook de behoefte aan een onderwijs waarin digitale leermiddelen en content een belangrijke plaats innemen. Onze school werkt reeds jaren aan digitalisering op school. Sinds het schooljaar 2012-2013 wordt er bij ons – waar dit een meerwaarde kan bieden – zo veel mogelijk met behulp van iPads onderwezen.