vzw vrij onderwijs Blankenberge-Wenduine

Het schoolbestuur is organisator van het onderwijs in onze school.

Ze is verantwoordelijk voor de beleidsvorming van onze vzw vrij onderwijs Blankenberge-Wenduine. Bij deze vzw horen basisonderwijs, buitengewoon basisonderwijs en secundair onderwijs.

 Het schoolbestuur bestaat uit volgende leden:
o   Bauwens Bieke: licentiaat rechten en licentiaat notariaat – werkzaam als notarieel jurist te Brugge
o   Brouckaert Joël: licentiaat wiskunde, leraar wiskunde, gepensioneerd
o   Casier Karolien: licentiaat in de politieke wetenschappen, optie bestuurskunde en overheidsmanagement. Financieel & administratief directeur AZ Sint-Lucas Brugge
o   Demuyt Bart: Graduaat elektromechanica, optie klimatisatie, werkzaam als technisch directeur bij studiebureau duurzame gebouwinstallaties
o   Laeremans Joost: licentiaat pedagogische wetenschappen, optie onderwijskunde, werkzaam als stafmedewerker Dienst Lerenden, Katholiek Onderwijs Vlaanderen
o   Lowyck Johan: licentiaat toegepaste economie, leerkracht economie en informatica, gepensioneerd
o   Makelberge Mark: ergotherapeut, specialisatie ontwikkelen hulpmiddelen voor personen met een leesprobleem, gepensioneerd.
o   Micholt Sylvie: advocaat advokatenkantoor Amistadlaw
o   Monbaliu Brigitte: maatschappelijk assistente, coördinator armoedeorganisatie Vincentius, OCMW-raadslid
o   Prockl Jasmine: Jobcoaching, ervaringsdeskundige kansarmoede, moeder van een tiener
o   Staels Guido: expeditie & netwerk manager
o   Van Den Bossche Nicole: sociaal verpleegkundige, tewerkgesteld in de thuisverpleging. Voorzitter gemeenteraad Zuienkerke, lid RvB sociale huisvestingsmaatschappij Het Lindenhof;

Bijkomende info van onze vzw Vrij Onderwijs Blankenberge – Wenduine:
Maatschappelijke zetel: Weststraat 86, 8370 Blankenberge
Ondernemingsnummer: 425.431.310
Rechtspersonenregister: ondernemingsrechtbank Gent- afdeling Brugge

Je kan het schoolbestuur steeds mailen via info@vobw.be.

Info over onze basisscholen vind je terug op http://vbsblankenberge.be