vzw vrij onderwijs Blankenberge-Wenduine

Het schoolbestuur is organisator van het onderwijs in onze school.

Ze is verantwoordelijk voor de beleidsvorming van onze vzw vrij onderwijs Blankenberge-Wenduine. Bij deze vzw horen basisonderwijs, buitengewoon basisonderwijs en secundair onderwijs.

 Het schoolbestuur bestaat uit volgende leden:
o Albrecht Katleen: Oud-leerling van de school. Licentiaat Taal- en Letterkunde Romaanse Talen en Aanvullende Studies in de Zakelijke Taalbeheersing. Werkzaam als Administratief Directeur bij de scholengroep Sint-Lodewijk Brugge en als Personeelsdeskundige bij de Scholengemeenschap Sint-Donaas Brugge. Docent Personeelsreglementering aan het Centrum voor Nascholing Onderwijs in Antwerpen.
o Bauwens Bieke: Licentiaat rechten en licentiaat notariaat.
o Boussauw Lieve: Regent wiskunde, fysica, scheikunde. Master of education. Leraar SJSP tot 1997.  Lerarenopleider in VIVES Brugge, docent project algemene vakken.
o Brouckaert Joël: Licentiaat wiskunde. Leraar wiskunde in Sint-Jozef Sint-Pieter. Gepensioneerd. Occasioneel lesgever VDAB Zeebrugge (Maritiem Centrum).
o Casier Bart: Oud-leerling van de school. Maatschappelijk Werk, Gent.  Werkzaam sedert 1986 bij KBC, expert financieringsoplossingen voor ondernemingen. Echtgenoot van Sophie Poppe – tevens oud–leerlinge, dierenarts in Blankenberge. Ouders van 5 (gewezen en nog actieve) studenten van SJSP. Bestuurder van VVW – Blankenberge.
o Cattoor Wouter: Oud-leerling van de school. Verpleegkundige (KHBO,2002). Master in de verpleegkunde (KULeuven, 2005). Postgraduaat Ziekenhuismanagement (UGent, 2010). Educatieve Master in gezondheidswetenschappen (KULeuven, 2022). Werkzaam als lector Verpleegkunde en onderzoeker (Hogeschool VIVES, campus Brugge).
o Delbarge Mathieu: Oud-leerling van de school. Voormalig schepen voor Onderwijs van De Haan. Werkzaam als administratief diensthoofd.
o Demuyt Bart: Graduaat elektromechanica, optie klimatisatie. Werkzaam als technisch directeur bij studiebureau duurzame gebouwinstallaties.
o Despiegelaere Hendrik: Onderwees de vakken filosofie, gedrags-en cultuurwetenschappen en PAV in Sint-Jozef Sint-Pieter. Werkte daarna als docent in de lerarenopleiding en als pedagogisch adviseur.
o Huys Koenraad: Oud-leerling van de school, licentiaat rechten RUG, werkzaam als advocaat te Blankenberge
o Kamoen Peter: Graduaat Hotelmanagement COOVI. Werkzaam als bouwpromotor.
o Moyaert Wim: Oud-leerling van de school. Graduaat vertaler-tolk en graduaat marketing. Sedert 2009 werkzaam als directeur van de sociale huisvestingsmaatschappij Het Lindenhof. Op dit ogenblik 2 kinderen leerlingen van SJSP.
o Schamp Jean-Christophe: Bachelor Accountancy-Fiscaliteit (HOGENT). Werkzaam als Software Development Manager bij Wolters Kluwer België.
o Van Den Bossche Nicole: Sociaal verpleegkundige, tewerkgesteld in de thuisverpleging. Lid van het Bijzonder comité sociale dienst Zuienkerke.
Van Loocke Bruno: Oud-leerling van de school. Ingenieur bij TE Connectivity.

Bijkomende info van onze vzw Vrij Onderwijs Blankenberge – Wenduine:
Maatschappelijke zetel: Weststraat 86, 8370 Blankenberge
Ondernemingsnummer: 425.431.310
Rechtspersonenregister: ondernemingsrechtbank Gent- afdeling Brugge

Je kan het schoolbestuur steeds mailen via info@vobw.be.

Info over onze basisscholen vind je terug op http://vbsblankenberge.be