Facturen

Facturen ontvang je digitaal via Smartschool.

Wens je een overzicht van die openstaande facturen, dan kan je contact opnemen met de econome.
Ook voor betalingen via onderwijscheques neem je best contact op met haar: assia.tribak@sjsp.be

Vragen rond facturen? Mail naar assia.tribak@sjsp.be

Webshop

De aankoop van schoolboeken en iPad gebeurt via onze webshop. De link naar de webshop vind je op de startpagina in de rechterkolom.

Lees de Gebruiks- en Algemene Voorwaarden voor het Ouderportaal.
Lees de Privacyverklaring voor het Ouderportaal.

Schoolkosten per trimester

Op het einde van elk trimester wordt er een schoolrekening opgemaakt van de kosten die gemaakt zijn in het voorbije trimester en die niet cash werden opgevraagd. Het betreft kosten van kopieën, uitstappen, lesmateriaal, toneel … die door de school werden betaald. Indien je een iPad huurt, wordt er ook een bedrag aangerekend voor het huren van de iPad. Leerlingen die zich aansloten bij de groepsverzekering voor materiële schade aan de iPad, vinden die premie ook terug op de schoolrekening.

Wij streven ernaar om het papierverbruik tot een minimum te herleiden; de schoolrekeningen worden niet afgedrukt maar gemaild naar één van de ouders. Indien ouders echter niet over een e-mailadres beschikken of toch nog een rekening op papier wensen, volstaat een telefoontje naar de econoom van de school.

Na het ontvangen van de schoolrekening heb je 30 kalenderdagen om de factuur te betalen. Ouders kunnen echter ook kiezen voor een domiciliëringsopdracht. De schoolrekening wordt dan 14 dagen na de factuurdatum automatisch betaald van je rekening. Je vermijdt hierdoor aanmaningen en bijkomende kosten bij laattijdige betaling. Je kunt een mandaatformulier domiciliëring bekomen op het economaat. Voor de leerlingen van wie de ouders vorig jaar reeds een mandaatformulier hebben ingevuld, moet dit niet hernieuwd worden bij het volgende schooljaar. De domiciliëringsopdracht wordt stopgezet van zodra het economaat verwittigd wordt.

Indien er problemen zijn met het betalen van de schoolrekening kan je contact opnemen met de directie. Die zoekt samen met jullie naar een aangepaste manier van betalen. We verzekeren hierbij een discrete behandeling. Bij niet-betaling zullen we – na aanmaning – verdere juridische stappen ondernemen.

Economaat

Voor alle vragen m.b.t. de schoolrekening, de resto-app, het aankopen of huren van een iPad, het betalen voor een schooluitstap … kan je terecht bij mevr. Tribak (assia.tribak@sjsp.be).

Schooltoeslag (Groeipakket)

Vanaf schooljaar 2019-2020 kunnen kinderen vanaf 3 jaar die Nederlandstalig kleuter-, lager of secundair onderwijs volgen in Vlaanderen of Brussel als extra rekenen op een jaarlijkse schooltoeslag als het inkomen van de ouders (of de ouder en eventuele partner waar het kind gedomicilieerd is na een echtscheiding) voldoet aan de inkomensvoorwaarde.

De schooltoeslag vervangt de bestaande schooltoelage. Alle informatie daarover in je op https://www.vlaanderen.be/het-groeipakket-nieuwe-kinderbijslag.
Vanaf schooljaar 2019-2020 ontvangt u de schooltoeslag van uw uitbetaler van het Groeipakket

Let op: de studietoelage voor studenten in het hoger onderwijs verandert niet en zal nog steeds uitbetaald worden door de afdeling Studietoelagen van het Ministerie van Onderwijs.

Onderwijscheques Blankenberge

Ook voor het volgende schooljaar reikt het gemeentebestuur van Blankenberge in overleg met onze school onderwijscheques uit. Dit is een betaalsysteem waarop gezinnen met een laag inkomen een beroep kunnen doen. De cheques kunnen gebruikt worden om allerlei onderwijskosten aan de school te betalen. De cheques zijn op naam en gedurende het hele schooljaar geldig.

Een cheque is 10,00 euro waard en cheques kunnen tussen 1 augustus voorafgaand aan het nieuwe schooljaar tot 31 mei van datzelfde schooljaar afgehaald worden in het Sociaal Huis. Je krijgt deze onmiddellijk mee, mits contante betaling van 2,00 euro per stuk. Het stadsbestuur betaalt de overige 8,00 euro.

De tussenkomst in de schoolkosten voor leerlingen in het secundair onderwijs is sinds schooljaar 2020-2021 verdubbeld tot 320,00 euro.

Alle informatie vind je op deze website: https://www.blankenberge.be/onderwijscheques.

Het bewijs van inschrijving aan onze school kan op eenvoudige aanvraag op het onthaal van de school verkregen worden (050 41 79 91) of via e-mail: alain.popelier@sjsp.be.

Voor verdere inlichtingen kan je terecht bij het Sociaal Huis.
Sociaal Huis Blankenberge
Kerkstraat 155
8370 Blankenberge
050 43 12 08
sociaalhuis@blankenberge.be

Onderwijscheques Brugge-Zeebrugge-De Haan-Wenduine-Zuienkerke

Ook leerlingen die in Brugge, Zeebrugge, De Haan, Wenduine of Zuienkerke wonen en school lopen in Blankenberge kunnen vanaf dit schooljaar onder gelijkaardige voorwaarden onderwijscheques aanvragen in hun gemeente of stad. Voor meer specifieke informatie kan je terecht bij het economaat op school of rechtstreeks bij volgende diensten.

  • Voor leerlingen uit Brugge of Zeebrugge Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge, tel. 050 47 55 15 E-mail: info@huisvanhetkindbrugge.be
  • Voor de leerlingen uit  De Haan of Wenduine OCMW De Haan, Markt 2, 8420 Wenduine, tel. 050 43 51 40 E-mail: info@ocmwdehaan.be.
  • Voor de leerlingen uit Zuienkerke OCMW Zuienkerke, Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke, tel. 050 42 79 98 E-mail: sociale.dienst@ocmw-zuienkerke.be.
Vrijetijdstoelage Blankenberge

De vrijetijdstoelage is een gezamenlijk initiatief van het OCMW en het stadsbestuur. Doelstelling is inwoners met een bescheiden budget de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan het socio-culturele en sportieve leven. 

Alle informatie hierover vind je op de site van de gemeente Blankenberge: https://www.blankenberge.be/vrijetijdstoelage