Wat kost een schooljaar?

Hier vind je meer info over de te verwachten kostprijs van een schooljaar in onze school.

Facturen

Facturen ontvang je digitaal via Smartschool.

Wens je een overzicht van die openstaande facturen, dan kan je contact opnemen met de econome.
Ook voor betalingen via Onderwijstoelage neem je best contact op met haar: assia.tribak@sjsp.be

Vragen rond facturen? Mail naar assia.tribak@sjsp.be

Schoolkosten per trimester

Op het einde van elk trimester wordt er een schoolrekening opgemaakt van de kosten die gemaakt zijn in het voorbije trimester en die niet cash werden opgevraagd. Het betreft kosten van kopieën, uitstappen, lesmateriaal, toneel … die door de school werden betaald. Indien je een iPad huurt, wordt er ook een bedrag aangerekend voor het huren van de iPad. Leerlingen die zich aansloten bij de groepsverzekering voor materiële schade aan de iPad, vinden die premie ook terug op de schoolrekening.

Wij streven ernaar om het papierverbruik tot een minimum te herleiden; de schoolrekeningen worden niet afgedrukt maar gemaild naar één van de ouders. Indien ouders echter niet over een e-mailadres beschikken of toch nog een rekening op papier wensen, volstaat een telefoontje naar de econoom van de school.

Na het ontvangen van de schoolrekening heb je 30 kalenderdagen om de factuur te betalen. Ouders kunnen echter ook kiezen voor een domiciliëringsopdracht. De schoolrekening wordt dan 14 dagen na de factuurdatum automatisch betaald van je rekening. Je vermijdt hierdoor aanmaningen en bijkomende kosten bij laattijdige betaling. Je kunt een mandaatformulier domiciliëring bekomen op het economaat. Voor de leerlingen van wie de ouders vorig jaar reeds een mandaatformulier hebben ingevuld, moet dit niet hernieuwd worden bij het volgende schooljaar. De domiciliëringsopdracht wordt stopgezet van zodra het economaat verwittigd wordt.

Indien er problemen zijn met het betalen van de schoolrekening kan je contact opnemen met de directie. Die zoekt samen met jullie naar een aangepaste manier van betalen. We verzekeren hierbij een discrete behandeling. Bij niet-betaling zullen we – na aanmaning – verdere juridische stappen ondernemen.

Economaat

Voor alle vragen m.b.t. de schoolrekening, de resto-app, het aankopen of huren van een iPad, het betalen voor een schooluitstap … kan je terecht bij mevr. Tribak (assia.tribak@sjsp.be).

Onderwijstoelage Blankenberge

Onderwijscheques Blankenberge wordt Onderwijstoelage Blankenberge

Onderwijscheques Blankenberge zijn vanaf dit schooljaar vervangen door een onderwijstoelage van 282,10 euro voor het secundair onderwijs. Deze toelage wordt rechtstreeks naar de school gestort en wordt in mindering gebracht van de schoolkosten. 

Om aanspraak te kunnen maken op de onderwijstoelage moet je recht hebben op verhoogde tegemoetkoming of voldoen aan één van de volgende voorwaarden :
– Pleegkinderen
– gezinnen in budgetbeheer/budgetbegeleiding
– gezinnen in collectieve schuldbemiddeling

Het aanvraagformulier bekom je via de school. Breng een klevertje van de mutualiteit binnen om te zien of u recht heeft op verhoogde tegemoetkoming. 

Voor verdere inlichtingen kan je terecht bij het Sociaal Huis.
Sociaal Huis Blankenberge
Kerkstraat 155
8370 Blankenberge
050 43 12 08
sociaalhuis@blankenberge.be

Schooltoeslag (Groeipakket)

Vanaf schooljaar 2019-2020 kunnen kinderen vanaf 3 jaar die Nederlandstalig kleuter-, lager of secundair onderwijs volgen in Vlaanderen of Brussel als extra rekenen op een jaarlijkse schooltoeslag als het inkomen van de ouders (of de ouder en eventuele partner waar het kind gedomicilieerd is na een echtscheiding) voldoet aan de inkomensvoorwaarde.

De schooltoeslag vervangt de bestaande schooltoelage. Alle informatie daarover in je op https://www.vlaanderen.be/het-groeipakket-nieuwe-kinderbijslag.
Vanaf schooljaar 2019-2020 ontvangt u de schooltoeslag van uw uitbetaler van het Groeipakket

Let op: de studietoelage voor studenten in het hoger onderwijs verandert niet en zal nog steeds uitbetaald worden door de afdeling Studietoelagen van het Ministerie van Onderwijs.

Onderwijscheques Brugge-Zeebrugge-De Haan-Wenduine-Zuienkerke

Ook leerlingen die in Brugge, Zeebrugge, De Haan, Wenduine of Zuienkerke wonen en school lopen in Blankenberge kunnen vanaf dit schooljaar onder gelijkaardige voorwaarden onderwijscheques aanvragen in hun gemeente of stad. Voor meer specifieke informatie kan je terecht bij het economaat op school of rechtstreeks bij volgende diensten.

  • Voor leerlingen uit Brugge of Zeebrugge Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge, tel. 050 47 55 15 E-mail: info@huisvanhetkindbrugge.be
  • Voor de leerlingen uit  De Haan of Wenduine OCMW De Haan, Markt 2, 8420 Wenduine, tel. 050 43 51 40 E-mail: info@ocmwdehaan.be.
  • Voor de leerlingen uit Zuienkerke OCMW Zuienkerke, Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke, tel. 050 42 79 98 E-mail: sociale.dienst@ocmw-zuienkerke.be.
Vrijetijdstoelage en UiTPAS aan kansentarief

De vrijetijdstoelage is een gezamenlijk initiatief van het OCMW en het stadsbestuur. Doelstelling is inwoners met een bescheiden budget de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan het socio-culturele en sportieve leven. 

Voor meer informatie omtrent de vrijetijdstoelage klik hier

De UiTPAS is eveneens een vrijetijdspas die vanaf dit jaar ook uitgereikt wordt in Blankenberge. Gezinnen met een laag inkomen betalen eenmalig 1 euro voor hun UiTPAS en hebben bij deelname aan de activiteiten van UiTPAS Regio Brugge-aanbieders altijd recht op 80% korting. De korting geldt in alle negen deelnemende steden gemeenten van UiTPAS Regio Brugge. Dat zijn Beernem, Blankenberge, Brugge, Damme, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostkamp, Torhout en Zuienkerke.

Een UiTPAS aan kansentarief koop je in het Sociaal Huis of in de jeugddienst. Meer info vind je terug via deze website.