Eerste inschrijving
Je bent steeds welkom op onze school voor informatie of om in te schrijven. In principe kan je elke werkdag inschrijven. Tijdens de vakantieperiodes zijn we bepaalde periodes geopend. Bij voorkeur ben je goed geïnformeerd alvorens in te schrijven.
Infodagen 2019-2020

Je bent altijd welkom bij ons op school voor informatie, maar we voorzien ook een aantal officiële infomomenten.

Op maandag 25 november 2019 organiseren we om 19 u. in ons Khnopfftheater een infoavond voor alle ouders over ‘de stap naar het secundair onderwijs’. Op deze avond verwelkomen we graag voor alle ouders wiens kinderen in 2020-2021 het eerste jaar van het secundair onderwijs zullen volgen. We geven er uitleg over de structuur van het secundair onderwijs en ons eigen onderwijsaanbod.

Omwille van de Coronacrisis kan de infonamiddag van zaterdag 25 april niet doorgaan. Ja jan digitaal een rondleiding volgen in onze school via deze link.

En op zaterdag 27 juni 2020 organiseren we een infodag van 9 u. tot 13 u. Ook dan kan je een rondleiding meemaken, klassen bekijken, informatie vragen en inschrijven.

Informatie
We nemen onze tijd voor een inschrijvingsgesprek. Niet alleen moeten we heel wat officiële informatie correct noteren; we nemen ook de tijd om je al wat te leren kennen en om die informatie te noteren die belangrijk is om het schooljaar goed te kunnen starten. Laat het dus zeker niet na om ons te vertellen wat we moeten weten om je zo goed mogelijk te kunnen begeleiden.

Vooraleer je ingeschreven wordt, nemen jij en je ouders kennis van het pedagogisch project en het schoolreglement van onze school. Je kan pas ingeschreven worden nadat je ouders akkoord zijn gegaan met het pedagogisch project en het schoolreglement van onze school. Dit betekent dat je niet telefonisch ingeschreven kan worden en dat minstens een van je ouders, die handelt met de instemming van de andere ouder, aanwezig moet zijn op het intakegesprek. De ondertekening van het pedagogisch project en het schoolreglement gebeurt op school.

Voorrang
De inschrijvingen voor het eerste jaar starten in principe de eerste schooldag van maart met:

  • een voorrangsperiode van veertien dagen voor broers en zussen en kinderen van personeelsleden. Je broers en zussen enerzijds (ofwel hebben jullie dezelfde moeder of vader, al dan niet wonend op hetzelfde adres, ofwel hebben jullie geen gemeenschappelijke ouders, maar wonen jullie wel onder hetzelfde dak) en kinderen van personeelsleden anderzijds, hebben bij voorrang op alle andere leerlingen een recht op inschrijving in onze school.
  • een tweede voorrangsperiode van veertien dagen voor indicatorleerlingen in het kader van gelijke onderwijskansen.

De vrije inschrijvingen starten in principe altijd de tweede schooldag na de paasvakantie.