Eerste inschrijving

Omwille van de coronamaatregelen moet je vooraf een afspraak maken voor een inschrijving. Vanaf 25 maart kan je ook zelf het online inschrijvingsformulier invullen.

Infodagen 2021

Om kennis te maken met onze school kan je hier een virtuele rondleiding volgen. Wil je liever een persoonlijk gesprek? Dan kan je een afspraak maken voor een telefoon- of videogesprek. Je kan op afspraak met maximaal 3 personen ook een rondleiding door de school maken. 

Wil je een afspraak maken? Maak dan telefonisch of hier een afspraak voor een van de volgende contactmomenten:

  • donderdag 22 of vrijdag 23 april (16.00 u. – 18.00 u.)
  • zaterdag 24 april (09.00 – 12.00 u. en 14.00 u. – 17.00 u.)
  • donderdag 29 of vrijdag 30 april (16.00u – 18.00 u.)
Informatie

Neem de tijd om het inschrijvingsformulier in te vullen. Het bestaat uit twee delen. In het eerste deel zijn alle velden met een * verplicht in te vullen. Het gaat om de administratieve gegevens die wij van jou nodig hebben. Wij vragen hier ook de toestemming voor de verwerking van deze persoonsgegevens.

Het tweede luik is vrijblijvend in te vullen. Hier kan je vertellen wat wij van jou moeten weten om jou zo goed mogelijk te begeleiden. Deze informatie komt terecht bij de leerlingenbegeleiders. Indien je dat nodig vindt, kan je hen ook vragen jou hierover te contacteren. 

Vooraleer je definitief ingeschreven wordt, nemen jij en je ouders kennis van het pedagogisch project en het schoolreglement van onze school. Door de ondertekening van het inschrijvingsformulier, verklaren je ouders zich akkoord met het pedagogisch project en het schoolreglement. De ondertekening van het inschrijvingsformulier gebeurt op school op de dag van de boekenverkoop. Dat betekent dat minstens een van je ouders, die handelt met de instemming van de andere ouder, aanwezig moet zijn op de boekenverkoop. 

 

Voorrang
De inschrijvingen voor het eerste jaar starten in principe de eerste schooldag van maart met:

  • een voorrangsperiode van veertien dagen voor broers en zussen en kinderen van personeelsleden. Je broers en zussen enerzijds (ofwel hebben jullie dezelfde moeder of vader, al dan niet wonend op hetzelfde adres, ofwel hebben jullie geen gemeenschappelijke ouders, maar wonen jullie wel onder hetzelfde dak) en kinderen van personeelsleden anderzijds, hebben bij voorrang op alle andere leerlingen een recht op inschrijving in onze school.
  • een tweede voorrangsperiode van veertien dagen voor indicatorleerlingen in het kader van gelijke onderwijskansen.

De vrije inschrijvingen starten in principe altijd de tweede schooldag na de paasvakantie.