Eerste inschrijving

Je kan je inschrijven op de infodagen, maar ook via de website. Op de startpagina van de website vind je de linken naar de inschrijvingsformulieren.

Infodagen 2023

Om kennis te maken met onze school kan je hier een virtuele rondleiding volgen. 

We voorzien dit schooljaar ook twee infodagen:

  • zaterdag 22 april (14.00 u. – 18.00 u.)
  • zaterdag 24 juni (09.00 u. – 13.00 u.)
Informatie

Neem de tijd om het inschrijvingsformulier in te vullen. Het bestaat uit twee delen. In het eerste deel zijn alle velden met een * verplicht in te vullen. Het gaat om de administratieve gegevens die wij van jou nodig hebben. Wij vragen hier ook de toestemming voor de verwerking van deze persoonsgegevens.

Het tweede luik is vrijblijvend in te vullen. Hier kan je vertellen wat wij van jou moeten weten om jou zo goed mogelijk te begeleiden. Deze informatie komt terecht bij de leerlingenbegeleiders. Indien je dat nodig vindt, kan je hen ook vragen jou hierover te contacteren. 

Vooraleer je definitief ingeschreven wordt, nemen jij en je ouders kennis van het pedagogisch project en het schoolreglement van onze school. Door de ondertekening van het inschrijvingsformulier, verklaren je ouders zich akkoord met het pedagogisch project en het schoolreglement. De ondertekening van het inschrijvingsformulier gebeurt op school op de dag van de boekenverkoop. Dat betekent dat minstens een van je ouders, die handelt met de instemming van de andere ouder, aanwezig moet zijn op de boekenverkoop. 

 

Voorrang
De inschrijvingen voor het eerste jaar starten in principe de eerste schooldag van maart met:

  • een voorrangsperiode van veertien dagen voor broers en zussen en kinderen van personeelsleden. Je broers en zussen enerzijds (ofwel hebben jullie dezelfde moeder of vader, al dan niet wonend op hetzelfde adres, ofwel hebben jullie geen gemeenschappelijke ouders, maar wonen jullie wel onder hetzelfde dak) en kinderen van personeelsleden anderzijds, hebben bij voorrang op alle andere leerlingen een recht op inschrijving in onze school.
  • een tweede voorrangsperiode van veertien dagen voor indicatorleerlingen in het kader van gelijke onderwijskansen.

De vrije inschrijvingen starten in principe altijd de tweede schooldag na de paasvakantie.