Dagverloop

Op weekdagen is de school open van 08.00 u. tot 17.25 u. Tijdens het weekend is de school gesloten.

Zo verloopt een normale schooldag:
08.00 u.  –  schoolpoort open
08.32 u.  –  eerste belsignaal (= alle leerlingen moeten op school zijn)
08.35 u.  –  eerste lesuur
09.25 u.  –  tweede lesuur
10.15 u.  –  pauze
10.30 u.  –  derde lesuur
11.20 u.  –  vierde lesuur
12.10 u.  –  middagpauze
13.12 u.  –  eerste belsignaal (= alle leerlingen moeten op school zijn)
13.15 u.  –  vijfde lesuur
14.05 u.  –  zesde lesuur
14.55 u.  –  pauze
15.10 u.  –  zevende lesuur
16.00 u.  –  einde van de lessen of start achtste lesuur
16.50 u.  –  einde achtste lesuur
16.10 u.  –  begin avondstudie / huiswerkklas / Zorg2 / Zorg3
17.10 u.  –  einde avondstudie / huiswerkklas / Zorg2 / Zorg3
17.25 u.  –  schoolpoort gesloten