Het schooljaar start al in augustus

Hoewel het schooljaar pas in september begint, is er in de laatste weken van augustus al heel wat bedrijvigheid op school. De klassen worden gepoetst en klaargezet, de boekenpakketten worden klaargelegd voor de leerlingen en de iPads worden voorbereid om in gebruik genomen te worden.

Brochure start schooljaar

Alle ouders en leerlingen kregen de startbrochure digitaal. Je kan die ook hier terugvinden en alle informatie staat ook op de website.

Afhalen studiemateriaal
  • Alle leerlingen moeten hun boekenpakket op school komen ophalen, al dan niet samen met (een van) de ouders of de voogd.
  • We voorzien hiervoor twee afhaaldagen. Meer informatie over die dagen vind je op deze pagina.
  • Als je verhinderd bent om op één van de twee afhaaldagen langs te komen, gelieve dan telefonisch contact op te nemen met de school. We voorzien dan een ander moment waarop je als ouder en als leerling instructies kan krijgen om goed te kunnen starten.
De eerste schooldag

Het schooljaar 2020-2021 start op dinsdag 1 september 2020. De leerlingen starten op die dag niet allemaal op hetzelfde moment. Op deze pagina vind je alle informatie hierover.