Het schooljaar start al in augustus

Hoewel het schooljaar pas in september begint, is er in de laatste weken van augustus al heel wat bedrijvigheid op school. De klassen worden gepoetst en klaargezet, de boekenpakketten worden klaargelegd voor de leerlingen en de iPads worden voorbereid om in gebruik genomen te worden.

Brochure start schooljaar

In onze startbrochure vind je alle info m.b.t. de boekenafhaaldagen en de eerste schooldagen. Je kan die hier terugvinden.

Afhalen studiemateriaal
  • Alle leerlingen moeten hun boekenpakket op school komen ophalen, al dan niet samen met (een van) de ouders of de voogd.
  • We voorzien hiervoor twee afhaaldagen. Meer informatie over die dagen vind je in onze infobrochure start schooljaar.
  • Als je verhinderd bent om op één van de twee afhaaldagen langs te komen, gelieve dan telefonisch contact op te nemen met de school. We voorzien dan een ander moment waarop je als ouder en als leerling instructies kan krijgen om goed te kunnen starten.
De eerste schooldag

Het schooljaar 2022-2023 start op donderdag 1 september 2022. De leerlingen starten op die dag niet allemaal op hetzelfde moment. In de infobrochure start schooljaar staan de juiste momenten.