Ons schoolteam

Het volledige schoolteam bestaat uit:

  • 81 leerkrachten;
  • 10 opvoeders en administratief medewerkers;
  • 5 leden van de onderhoudsploeg;
  • 3 directieleden.

Je kan de personeelsleden op deze manieren contacteren:
– intern (ouders en leerlingen): via berichten op Smartschool
– externen: op hun e-mailadres (voornaam.naam@sjsp.be).

Hieronder stellen we de groepen met een specifieke taak in detail voor.

Directieteam

Onze school heeft drie directieleden die als team samen voor de dagelijkse leiding van de school instaan.

Rudi
Boydens
Goedele
Brys
Carine
Jacxsens
directeur
Sint-Jozef Sint-Pieter
middenschool
directeur
Sint-Jozef Sint-Pieter
2de graad
directeur
Sint-Jozef Sint-Pieter
3de graad
_MG_BOYD4_MG_JACX2
Leerlingenbegeleiding

De leerlingenbegeleiders bieden een luisterend oor voor wie met vragen zit. Samen met alle betrokken partners (leerlingen, leerkrachten, directie, ouders, CLB) zoeken ze naar passende oplossingen voor problemen. Ze ondersteunen ook initiatieven die het welbevinden van onze school stimuleren.

Kimberley CasierDylan GhesquièreNicky Coene
leerlingenbegeleiding
1ste graad
leerlingenbegeleiding
2de graad
leerlingenbegeleiding
3de graad
_GHES_MG_COEN

Administratie

Onthaal

Als je de school contacteert, kom je terecht bij mevrouw Van Reybrouck of mevrouw Vandepitte. Zij helpen je verder bij vragen over leerlingen of schakelen je door naar directie of administratie. (stefanie.vanreybrouck@sjsp.be en katrien.vandepitte@sjsp.be)

Economaat

Voor alle vragen in verband met boekhouding en betalingen, kan je terecht bij mevrouw Tribak (assia.tribak@sjsp.be).

Leerlingensecretariaat

De leerlingendossiers worden bijgehouden door mevrouw Van den Bossche (liesbet.vandenbossche@sjsp.be).

CLB

Het centrum voor leerlingbegeleiding behandelt vragen over leren en studeren onderwijsloopbaan, preventieve gezondheidszorg, psychisch en sociaal functioneren.

Onze schoolpsychologe is Barbara Maes (barbara.maes@vrijclbdehavens.be).

Adres

Astridlaan 35
8370 Blankenberge
050 41 84 22
www.vrijclbdehavens.be

Ouderraad
De ouderraad is de spreekbuis van de ouders op onze school en heeft een adviserende stem in de schoolraad.
Oud-leerlingen

Voor vragen over oud-leerlingen kan je terecht bij mevrouw Ponjaert. Zij houdt de actualisering van de adressen bij en informeert ook over de activiteiten voor oud-leerlingen. Op het aparte tabblad bij contact vind je ook een rechtstreekse link. Je kan haar bereiken via dit adres: oudleerling@sjsp.be